Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és jognyilatkozat

 

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi jognyilatkozat

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Véghné Pataki Tímea (továbbiakban: a honlap Üzemeltetője) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap Üzemeltetője nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap Üzemeltetőjének székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Véghné Pataki Tímea

A szolgáltató székhelye: 6756 Tiszasziget, Dózsa György utca 4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@timicsoda.hu

Nyilvántartási szám: 43089295

Adószáma: 67066856126

Telefonszáma: +3670/5959326

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-107603/2016.

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató:

w6 Info Bt.
6720 Szeged, Arany János u. 7.
www.w6.hu
(Szerver: Budapest, BIX központ)

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb hét nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a módosított feltételekkel, abba kell hagynia a honlap használatát.

A jelen szerződési feltételek az Üzemeltető és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

Kötbér a jogellenes használatért

A honlapon található anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Véghné Pataki Tímea írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezi, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 50.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázza a honlap Üzemeltetője a jogtalan felhasználónak

akkor, ha a honlapján megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtalálja egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

A honlap Felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videofelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett szövegét, akkor azért 50.000 HUF/nap/kép/ mondat kötbért fizet a honlap Üzemeltetőjének. Jelen honlap szövegének átvételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

Amennyiben a honlap Üzemeltetőjének tudomására jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordul, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól kezdődően minden nap kiszámlázza a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordul.

A TiMicsoda összes blogbejegyzése, összes ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Véghné Pataki Tímea jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

A honlap Üzemeltetője mindig betartja az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatja, megrendelésére nem állít ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalja.

Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.
A Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.
Az Üzemeltető által működtetett Honlapon több szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.
A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A "Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.
A megrendelések teljesítéséhez valamint a Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
A regisztráció sikeréről az Üzemeltető e-mailben nem tájékoztatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a honlapra. Érdemes élő email címet megadnia a Felhasználónak, hiszen a regisztráció során az Üzemeltető ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
Az Üzemeltető oldalára történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket a Szolgáltató a honlapot népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.

Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc "Kapcsolat" menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
Az Üzemeltető kéri a Felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

Az Üzemeltető felelőssége

Az Üzemeltető a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.
Üzemeltető az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A honlapon feltüntetett árak, bruttó fizetendő összegek.

A vásárlás menete

Amennyiben valamely Vásárlónak megtetszik valamely termék, bejelentkezés után a termékoldalon a 'MEGRENDELEM' gombra kattintva a kosarába teheti azt. Ezt követően, tovább vásárolhat a honlapon és más termékek közül is választhat.
Amennyiben a Vásárló már nem kíván tovább nézelődni az oldalon, az eddig kosárba helyezett termékeit megtekintheti és megrendelését véglegesítheti a kezdőoldal jobb felső sarkában lévő 'KASSZA' gombra kattintva. Ugyanezen a felületen törölheti is a kosarába rakott termékeket a termék melletti "X" jelre kattintva. A 'MEGRENDELEM' gombra való kattintással véglegesíti a megrendelést. Üzemeltető köteles a beérkezett megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldeni Vásárló részére. Ez a visszaigazoló email egy automatikus belső rendszerüzenet melyet mind a két fél (Vásárló és Üzemeltető is) megkap. A visszaigazoló email tartalmazza a másik fél elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám). Az elérhetőségek segítségével az Üzemeltető és a Vásárló felveheti egymással a kapcsolatot. Amennyiben a Vásárló 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, mentesül az ajánlati, szerződéskötési kötöttség alól és nem köteles 48 óra elteltével megvenni a terméket. Érvényes szerződés a Megrendelem gomb megnyomásával és a visszaigazoló email megérkezésével jön létre.
Amennyiben a Vásárló az automatikus visszaigazoló e-mailben a megrendelésével kapcsolatban hibát vesz észre, köteles ezt azonnal jelezni Üzemeltető felé, a Kapcsolat menüpontján keresztül. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért Üzemeltető nem tehető felelőssé.
Adásvétel lebonyolítása
A megrendelés elküldésével Vásárló szerződéskötésre ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Üzemeltető által belső üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vásárló köteles a termékért fizetendő vételárat az Eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az Üzemeltető pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Vásárlónak eladni.
Az Üzemeltetőnek és a Vásárlónak a megrendelés megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vásárlónak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Honlapon meghirdetett terméket. Az Üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy az 5 munkanapos határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa.
Amennyiben az Üzemeltető bankszámlaszámán a jóváírás nem történt meg, az Eladó – Vevő kérésére – haladéktalanul köteles igazolni, ellenkező esetben, de legkésőbb a felszólítást követő 5 munkanapon belül az adásvétel automatikusan semmisnek tekintendő.
Amennyiben a Vásárló az Üzemeltető megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.
Amennyiben a vételár online került megfizetésre, és a vételár az Üzemeltető bankszámláján rendben jóváírásra került, Üzemeltetőnek haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül el kell juttassa Vevőhöz az adásvétel tárgyát. Ellenkező esetben a Vevő kérheti a vételár visszatérítését.
Szavatossági és jótállási igényt Vásárló az Üzemeltetővel szemben tudja érvényesíteni, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából - mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet - az Üzemeltetőhöz fordulhat.

Megelégedettségi garancia

A honlap Üzemeltetője ügyfelei felé mély bizalommal fordul, ezért a törvény által előírt elállási jogon túl megelégedettségi garanciát is vállal a horgolási mintaleírásainak egyértelműségére, értelmezhetőségére. A megelégedettségi garancia érvényességi ideje a vásárlást követő 30 naptári napon belül él, azon túl nem érvényesíthető. A megelégedettségi garancia kizárólag a horgolási alapismeretekkel rendelkező, horgolni tudó ügyfeleire vonatkozik, nem terjed ki azokra az ügyfelekre, akik a horgolás technika alapismereteinek hiányában nem tudják értelmezni a leírást és ebből következően el sem tudják készíteni azt. Erről a honlap Üzemeltetője a probléma feltárása során minden esetben tájékozódik. A probléma pontosítása után, az ügyfél választhat az ingyenes skype-on keresztüli problémamegoldás vagy a teljes pénz visszafizetési garancia között. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy aki egyszer valaminek visszakéri az árát, annak – és bármely családtagjának – visszautasítsa bármilyen további rendelését. Ilyen esetben, ha a rendszere automatikus díjbekérőt vagy számlát állított ki, azt törli, ill. helyesbíti, esetlegesen befizetett pénzét visszautalja.

Nyilvántartási szám: 43089295

Adószám: 67066856126

NAIH-107603/2016.

Általános Szerződési Feltételek 2016. október 24-től érvényesek.